سفارش تبلیغ
صبا

آنکه دعایش خالص باشد از سه چیز دور نیست:

یا گنا هانش بخشیده میشود،یا به زودی خیری به او میرسد،یا شری از او دور میگردد.[ یکشنبه 92/5/6 ] [ 4:50 صبح ] [ فاطمه راد ]

نظر

دعا سپر مومن است،زمانی که درگاه او را زیاد بکوبی برایت گشوده میشود.[ یکشنبه 92/5/6 ] [ 4:48 صبح ] [ فاطمه راد ]

نظر

هر دعایی مستجاب نگردد[ یکشنبه 92/5/6 ] [ 4:46 صبح ] [ فاطمه راد ]

نظر[ یکشنبه 92/5/6 ] [ 4:27 صبح ] [ فاطمه راد ]

نظر

::

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه

کد ِکج شدَنِ تَصآویر

هدایت به بالا

کد هدایت به بالا

سفارش تبلیغ
صبا