سفارش تبلیغ
صبا

شتر تشنه می تواند یک جا 80 لیتر اب بنوشد[ چهارشنبه 92/2/25 ] [ 9:40 عصر ] [ فاطمه راد ]

نظر

پشه 47 دندان دارد[ چهارشنبه 92/2/25 ] [ 9:38 عصر ] [ فاطمه راد ]

نظر

گربه می تواند با حنجره اش بیش از 100 صدا تولیدکند در حالیکه سگ از10تا کمتر[ چهارشنبه 92/2/25 ] [ 1:55 عصر ] [ فاطمه راد ]

نظر

پروانه ها با پاهایشان می چشند[ چهارشنبه 92/2/25 ] [ 1:47 عصر ] [ فاطمه راد ]

نظر

سی برابر جمعیتی که روی خاک زندگی میکنند

           امروز در خاک مدفون اند[ چهارشنبه 92/2/25 ] [ 1:45 عصر ] [ فاطمه راد ]

نظر

چشم های شتر مرغ از مغزش بزرگ ترند[ چهارشنبه 92/2/25 ] [ 1:41 عصر ] [ فاطمه راد ]

نظر

نکته بین

حلزون میتواند سه سال بخوابد[ چهارشنبه 92/2/25 ] [ 1:39 عصر ] [ فاطمه راد ]

نظر

اعصابی که در بدن شما وجود دارد به اندازه ی فاصله ی زمین تا ماه است.

 [ چهارشنبه 92/2/25 ] [ 1:33 عصر ] [ فاطمه راد ]

نظر

::

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه

کد ِکج شدَنِ تَصآویر

هدایت به بالا

کد هدایت به بالا

سفارش تبلیغ
صبا